Biskoppen
Biskop Lise-Lotte Rebel

Biskop Lise-Lotte Rebel

Kontakt

Vor Frue Kloster 
Hestemøllestræde 3 A  
DK-3000 Helsingør

Tlf. 49 21 35 00 
Træffes bedst kl. 10-12 
Email: llr@km.dk

Biografi

Biskop Lise-Lotte Rebel, født 23. jan. 1951, gift med professor dr. theol. Bent Flemming Nielsen.

Embedseksamen fra Kbh.s. Universitet, 1978 
1978-80 embede ved Utterslev kirke
1980-87 embede ved Islev kirke
1987-95 embede Helsingør Domkirke 
1995 valgt til biskop over Helsingør Stift
1996 tildeles Lise-Lotte Rebel Dannebrogsordenen
2001 Ridder af 1. grad, Dannebrogsordenen
2014 Kommandør af Dannebrogsorden

Andet

Ophold og gæstelærer i USA, Princeton Theological Seminary 
og Pittsburgh Theological Seminary, 2001 og 2003
Deltager i paneldiskussion på Barth - konferencen i Emden 2008
Key note speaker v. internationalt seminar om Barth og Luther på Friedrich Schiller Universität, Theologische fakultät, Jena 2009
Formand for Sjællands Kirkemusikskole 1995- 2005
Unicefs præsidium fra 1999
Bestyrelsen for Skt. Lukas Stiftelsen.
Medlem af ”Academy of Homiletic”

Litteratur

1. Bidragyder til : ”Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen”  (herausgegeben von
    Michael Beintker, Christian Link, Michael Trowitzsch) 
    Theologischer Verlag Zürich 2010.
2. Bidragyder til antologien.  ”Min mor døde – min far døde”, redigeret af Peter Olesen, Kroghs forlag 1999
3. Bidragyder til antologien: ”Det glade hjerte lever længst”, redigeret af Inge og Erling Møllehave, Lindhardt og Ringhofs forlag 2007
4. Bidragyder til antologien: ”Man kan ikke føre solen bag lyset” i samtale med Johannes Møllehave, Bindslevs forlag
5. Bidragyder til: ”Tre religioner” litterære tekster, Haase og Søn 2007
6. Kronikker, klummer, artikler og prædikener til Stiftsbøger og stiftsblade, folkekirken dk, aviser og blade.


Bisperækken

J.B. Leer-Andersen 
1961 - 1980

Johannes Johansen
1980 - 1995

Lise-Lotte Rebel
1995 -


Biskoppens kalender

En biskops opgave at kende sit stift, at føre tilsyn, og at støtte op om det kirkelige arbejde rundt om i de lokale sogne. Her findes et udsnit af de begivenheder som biskoppen deltager i. 
Læs mere...


Aktuelt

Biskoppen udtaler sig til tider om emner der vedrører folkekirkens liv. Her kan man læse pressemedelelser, udtalelser og vejledninger givet af biskoppen. 
Læs mere ...